Reglement

Toernooireglement Internationaal Jeugdtoernooi Roda'46 2017

1. De wedstrijden worden gespeeld onder de in dit reglement beschreven toernooiregels alsmede de algemeen geldende bepalingen van de FIFA/UEFA dan wel van de KNVB District West I.

2. Het toernooi is bestemd voor Onder 19- en Onder 17-spelers. Voor deelname aan het Onder 19 toernooi zijn speelgerechtigd spelers die geboren zijn in 1998 of later. Voor het Onder 17 toernooi zijn speelgerechtigd spelers die geboren zijn in 2000 of later.

3. De eerste speeldag, zaterdag, bestaat voor ieder elftal uit drie poule wedstrijden.

4. Op de tweede speeldag, maandag, spelen alle deelnemende teams twee finalewedstrijden:

a. Nummers 1 en 2 van de poules spelen om de plaatsen 1 t/m 4.

b. Nummers 3 en 4 van de poules spelen om de plaatsen 5 t/m 8.

5. De speelduur van alle poulewedstrijden bedraagt 2 x 25 minuten (rust 5 minuten). Het in het officiële programma eerstgenoemde team heeft de aftrap en de tegenpartij mag de speelhelft kiezen. De wedstrijden op de finaledag duren 2 x 30 minuten voor de Onder 19-spelers (rust 5 minuten) en 2 x 25 minuten (rust 5 minuten) voor de Onder 17-spelers.

6. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de UEFA. De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend.

7. De scheidsrechters worden in hun arbitrage bijgestaan door neutrale assistent-scheidsrechters. Alle scheidsrechters worden aangesteld door de toernooicommissie.

8. In eerste instantie worden teams gerangschikt op het aantal punten in alle groepswedstrijden. Mochten twee of meer teams hetzelfde puntenaantal hebben, bepalen de volgende criteria hun positie:

a. Hoogste aantal punten verkregen bij de onderlinge wedstrijden tussen de teams;

b. Doelsaldo verkregen bij de onderlinge wedstrijden tussen de gelijk eindigende teams (als er meer dan twee teams gelijk staan);

c. Hoogste aantal gescoorde doelpunten verkregen bij de onderlinge wedstrijden tussen de teams (als er meer dan twee teams gelijk staan);

d. Mochten er, na het toepassen van criteria a t/m c, nog steeds twee teams gelijk eindigen, dan moeten criteria a t/m c opnieuw worden toegepast tussen deze twee teams. Staan deze teams dan nog steeds gelijk, dan wordt de positie bepaald door criteria e t/m g;

e. Doelsaldo verkregen bij alle wedstrijden in de groep;

f. Hoogste aantal gescoorde doelpunten verkregen bij alle wedstrijden in de groep;

g. Strafschoppen (zie 10).

9. Bij gelijk eindigen van de kruisfinalewedstrijden worden direct strafschoppen genomen. Bij gelijk eindigen van de finalewedstrijden (wedstrijd om plaatsen 1 en 2) wordt eerst verlengd met 2 x 7,5 minuten om een beslissing te forceren. Is de stand daarna nog steeds gelijk, dan volgt ook hier een serie strafschoppen.

10. Indien strafschoppen de beslissing moeten brengen, dan dienen door beide teams om de beurt vijf strafschoppen genomen te worden (door verschillende spelers). Is na deze serie geen beslissing gevallen, dan nemen in eerste instantie de overige spelers om de beurt een strafschop tot de beslissing is gevallen. Alle spelers die bij het eindsignaal van de scheidsrechter in het veld staan dienen een strafschop genomen te hebben, voordat een speler een tweede keer een strafschop mag nemen.

11. Elk elftal is verplicht de wedstrijd op tijd te laten beginnen.

12. Iedere ploeg dient voor aanvang van de eerste toernooiwedstrijd bij de toernooiorganisatie een elftallijst in te leveren, met daarop de naam, voornamen, geboortedatum en het rugnummer van elke speler. Het aantal spelers op deze lijst is niet gebonden aan een limiet. Gedurende het gehele toernooi moeten de spelers hetzelfde rugnummer dragen, zoals dat is ingevuld op de elftallijst.

13. Blijkt dat er tijdens het toernooi zonder toestemming op welke manier dan ook van de elftallijst wordt afgeweken, dan kan het betreffende team door de organisatie worden gediskwalificeerd. Reeds gespeelde wedstrijden in de lopende poule kunnen dan ongeldig worden verklaard en door het overtredende team reglementair met 3-0 worden verloren.

14. Een speler, die uit het veld wordt gestuurd (direct rood) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd van het toernooi geschorst. De toernooiorganisatie c.q. de tuchtcommissie kan aan de hand van het scheidsrechtersrapport beslissen of een schorsing voor meer dan één wedstrijd noodzakelijk wordt geacht. De scheidsrechter dient van rode en gele kaarten melding te maken op het wedstrijdformulier.

15. Een speler die tijdens de drie poulewedstrijden 3 gele kaarten ontvangt, is geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. De ontvangen gele kaarten worden na de poulefase kwijtgescholden.

16. Tegen een beslissing van de scheidsrechter en/of de toernooiorganisatie is geen protest dan wel bezwaar of beroep mogelijk.

17. Er mag tijdens de wedstrijden maximaal vijf keer (inclusief de doelman), uitsluitend met toestemming van de scheidsrechter, gewisseld worden. Doorwisselen is niet toegestaan, dus een speler die in een bepaalde wedstrijd is gewisseld, mag in diezelfde wedstrijd niet meer terugkeren.

18. Bij gelijke clubkleuren, of bij clubkleuren die naar het oordeel van de scheidsrechter en/of toernooiorganisatie moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, moet de ploeg die in het programma als eerste team vermeld staat, met een afwijkende shirtkleur verschijnen. Bij twijfelgevallen beslist de scheidsrechter en/of toernooiorganisatie.

19. Iedere deelnemer dient zelf al haar spelers en begeleiders te verzekeren tegen ziekte en ongevallen voor de duur van hun verblijf in Nederland.

20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooiorganisatie.

 

Algemene regels

1. Schade en vernielingen etc. aangericht door deelnemers (dan wel bezoekers) bij dit toernooi aan gebouwen e.d. zullen door de toernooiorganisatie op de betreffende personen worden verhaald. Zij zijn verplicht de herstel- en/of de vervangingskosten te betalen.

2. De toernooiorganisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

3. Het is de toernooideelnemers ten strengste verboden tussen en tijdens de wedstrijden alcoholische dranken te gebruiken.

4. Het is verboden voor onbevoegden de kleedkamers van de ploegen, scheidsrechters en grensrechters te betreden, alsmede de bestuurskamer, de sponsorruimte en het wedstrijdsecretariaat.

5. De toeschouwers zijn verplicht gedurende de wedstrijden achter de omheining van de velden te blijven.

6. Het is niet toegestaan om glaswerk uit de kantine mee te nemen naar buiten.

7. Bij verwondingen of blessures kan men zich wenden tot de medische c.q. EHBO-verzorgingspost.

8. Een ieder die zich misdraagt, in welke vorm dan ook, wordt door de toernooiorganisatie voor de duur van het hele toernooi verwijderd van het sportcomplex.

9. Bezoekers en deelnemers worden verzocht het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.

10. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de toernooiorganisatie.

 

Toernooimagazine


Klik hier voor de PDF versie